Over ons

Wie is MT Fysio

Ons team bestaat uit vier fysiotherapeuten en een parttime secretaresse. Met trots kunnen we u melden dat we onder onze patiënten een hoge klanttevredenheid hebben met een gemiddelde van een 9 op de 10. Onze kwaliteit is een speerpunt van de praktijk, dit zorgt ervoor dat we accuraat en doelgericht in onze behandelingen zijn waarbij we onze klantvriendelijkheid niet uit het oog verliezen. Wij ervaren veel plezier in ons vak en om die reden zijn wij een leerpraktijk voor de opleiding Fysiotherapie van de Hogeschool Zuyd en begeleiden we stagiaires. Ontmoet het team en hun specialisaties.

MTSR als Partner

MTSR is dé landelijke Arbodienst met professionele adviseurs voor een gezond evenwicht tussen werk, privé- en gezinsleven. Als arbodienst en multidisciplinair adviesbureau zet MTSR zich in voor het welzijn van mensen en organisaties. Daarin willen wij nummer één zijn en bieden alleen absolute topkwaliteit. Dit doen we met een team van zeer ervaren professionals met een diepgaande expertise in hun vakgebied. MTSR pakt het probleem direct bij de wortels aan. Dit zorgt voor een duidelijke visie en een oplossingsgerichte werkwijze. Wij verbinden en dragen zorg voor het functioneren van mensen in de breedste zin van het woord. Wij zijn persoonlijk, loyaal, onafhankelijk en anders dan je zou verwachten! Wij vinden namelijk, als het goed gaat met de werknemers én de directie, dan gaat het goed met de organisatie. Bent u nieuwsgierig wat wij voor u kunnen betekenen?

Neem contact op met MTSR!

Werkwijze

Mocht u een verwijzing hebben ontvangen van uw huisarts of specialist en komt u op uw eerste afspraak dan word een intake bij u afgenomen. Dit is een vraaggesprek waarbij wij uw klachten in kaart brengen gevolgd door een lichamelijk onderzoek waarna een behandelplan word opgesteld. Heeft u geen verwijzing? Dat is geen probleem, dan kunt u ook bij ons een afspraak maken. Dit verloopt dan volgens DTF: Directe Toegankelijkheid Fysiotherapie.

Tijdens de eerste afspraak vindt een screening plaats. Dit is een vraaggesprek om andere onderliggende aandoeningen uit te sluiten. Mocht hier twijfel over bestaan, dan wordt uw huisarts, met uw toestemming, via een rapportage op de hoogte gesteld en kan worden besproken of fysiotherapie op dat moment voor u de juiste behandeling is.

Mochten er geen afwijkende symptomen aanwezig zijn dan kan vervolgt worden met een onderzoek en het opstellen van een behandelplan. De inhoud van de behandelingen kan per therapeut van elkaar verschillen aangezien onze fysiotherapeuten hun eigen specialisatie en ervaring hebben. De behandeling zal in alle gevallen gericht zijn op een voorspoedig herstel en begeleiding in uw klachten.

Disclaimer

Algemeen

Fysiotherapie Treebeek b.v (Kamer van Koophandel 14103446), hierna te noemen Fysiotherapie Treebeek b.v, verleent u hierbij toegang tot www.fysiotreebeek.nl/ (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Fysiotherapie Treebeek b.v en derden zijn aangeleverd. Fysiotherapie Treebeek b.v behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Fysiotherapie Treebeek b.v.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Fysiotherapie Treebeek b.v. In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Fysiotherapie Treebeek b.v. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Fysiotherapie Treebeek b.v, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.