Wat is arbeidstherapie?

De arbeidsfysiotherapeut houdt zich bezig met klachten en aandoeningen van het houdings- en bewegingsapparaat, die mede het gevolg zijn van het werk of die het werken beperken. Vaak is er sprake van overbelastingsklachten ten gevolge van een ongunstige ergonomie, een niet optimale werktechniek of langdurige eenzijdige belastingen.

Behandeling en doel

De behandeling is voornamelijk gericht op het voorkomen of reduceren van verzuim. De individuele arbeidsrelevante problemen worden eerst door onze specialisten in kaart gebracht middels een lichamelijk onderzoek en een functie-taak-handelingenanalyse. Hierbij worden alle relevante werkgebonden factoren onderzocht. Informatie, gericht advies (o.a. over het gebruik van hulpmiddelen) en behandeling van de arbeidsrelevante klachten kunnen toenemende beperkingen en (dreigend) verzuim voorkomen of oplossen. Naast reguliere fysiotherapeutische behandelmethoden kan een behandeltraject onder andere bestaan uit een (re-integratie) trainingsprogramma, een training veilig lichaamsgebruik, een instructietraining op de werkplek of een werkplekonderzoek. Bent u in verband met de klachten niet in staat om op het werk te verschijnen? In dit geval kan de begeleiding ook aan huis plaatsvinden om u zo snel mogelijk te kunnen begeleiden en het herstel te bespoedigen.

Voor wie is de arbeidstherapie bedoeld?

Iedereen die werkgerelateerde klachten ervaart, kan via zijn aanvullende zorgverzekering door een arbeidsfysiotherapeut geholpen worden.

Vergoeding behandeling

Iedereen die werkgerelateerde klachten ervaart, kan via zijn aanvullende zorgverzekering door een arbeidsfysiotherapeut geholpen worden. Bent u niet aanvullend verzekerd of is de aanvullende zorgverzekering al op maar u wilt graag door onze arbeidsfysiotherapeut geholpen worden? Mogelijk kan de werkgever hier iets voor u betekenen. Via onze partnerorganisatie MTSR kan de begeleiding ook in het kader van een werkgeverstraject plaatsvinden. Neem hiervoor contact op met onze partners van MTSR.

Heeft u specifieke vragen of wilt u graag een gesprek met onze arbeidsfysiotherapeut? Vraag een vrijblijvend gesprek aan!