Wat is COPD?

COPD is een afkorting van 'Chronic Obstructive Pulmonary Disease'. Vrij vertaald staat dit voor 'een niet voorbijgaande longziekte, waarbij de ademhaling belemmerd is'. COPD is een verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem. Deze aandoeningen lijken erg op elkaar en gaan vaak samen.Bij chronische bronchitis zijn de bronchiën ontstoken. Dat zijn de vertakkingen van de luchtpijp naar de longen. Hierdoor wordt meer slijm aangemaakt waardoor ademen lastiger wordt. Bij longemfyseem is sprake van ontstekingen aan de longblaasjes, de uiteindjes van de luchtpijpvertakkingen. Bij een inademing pompen deze longblaasjes zuurstof in het bloed en bij een uitademing sturen ze afvalstoffen, zoals koolzuur, uit het lichaam. Ontstoken blaasjes kunnen hun taken niet meer (goed) uitvoeren, waardoor het moeilijker wordt om zuurstof op te nemen en afvalstoffen kwijt te raken. De gevolgen hiervan zijn niet direct merkbaar, omdat er miljoenen longblaasjes zijn. COPD wordt daarom meestal pas na het veertigste levensjaar vastgesteld. De mate van COPD wordt uitgedrukt in GOLD stadia. Bij GOLD 1 is er sprake van lichte COPD, bij GOLD 4 zeer ernstig COPD. Bij stadium GOLD 2 komt de behandeling in aanmerking als chronische indicatie.

Voorbeelden van symptomen

  • Chronische Benauwdheid
  • Kortademigheid
  • Hoesten

Vergoeding COPD

De behandelingen voor COPD worden vergoed uit de basisverzekering. De behandelingen vallen eerst onder het eigen risico van de verzekerde. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de ernst van de COPD en van de duur van de behandeling. Bij vragen raden wij altijd aan contact op te nemen met uw eigen verzekeraar of met onze praktijk.