Vergoedingen

Uw zorgverzekeraar vergoedt sommige kosten

Helpt MTSR u als particulier met de diagnose of behandeling van uw mentale of psychologische klachten? Dan is het goed om te weten dat uw zorgverzekeraar wellicht een deel van de kosten vergoedt.

Let op: elke basisverzekering kent een eigen risico. Uw afspraken bij MTSR worden verrekend met het saldo van uw eigen risico.

Wij werken met een behandelingsovereenkomst of – wanneer wij geen contract met uw zorgverzekeraar hebben - met een akte van cessie. Met een akte van cessie hoeft u de behandelingskosten niet zelf vooruit te betalen, maar machtigt u ons om de kosten bij uw zorgverzekeraar te declareren.

Vanaf 2013 wordt de behandeling van bepaalde klachten helaas niet meer vergoed door de verzekeraar. In dat geval betaalt u een eventuele behandeling zelf. Dit betreft de volgende klachten:

  • Aanpassingsstoornissen;
  • Relatieproblemen;
  • Studie- en werkproblemen.
Kijk voor meer informatie bij Vraag & antwoord.

Bent u verhinderd voor een afspraak met MTSR? Laat ons dit dan minimaal 24 uur van tevoren weten. Voor niet of te laat geannuleerde afspraken brengen wij € 50,- per gemiste afspraak bij u in rekening. Deze kosten worden sinds 2012 niet meer vergoed door uw verzekeraar.

Aanmaning en incasso

Bij een goede samenwerking hoort dat facturen binnen de afgesproken termijn worden betaald. Mocht u verzuimen een factuur te betalen, dan hanteren wij het debiteurenbeleid conform de polisvoorwaarden van onze kredietverzekeraar Medicas. Dit houdt in dat wij contractueel verplicht zijn om bij vervallen posten stipt aan te manen en onbetaalde vorderingen na drie aanmaningen uit handen te geven aan het incassobedrijf van onze verzekeraar. Uiteraard proberen wij in dit soort situaties altijd in overleg met u een passende betalingsoplossing te vinden.


Wij vragen u om bij betalingsonmacht tijdig contact met ons op te nemen. In de meeste gevallen kunnen we dan in onderling overleg een betalingsregeling treffen. Dit gebeurt echter altijd in overleg met Medicas.