Verwijzer

Als uw patiënt meer hulp nodig heeft dan u zelf kunt bieden

Soms vraagt uw patiënt specialistische hulp die u zelf niet kunt bieden. Als huisarts, bedrijfsarts, specialist of psychiater kunt u uw patient naar MTSR doorverwijzen voor alle hulpvragen op het snijvlak van mens, werk en gezondheid. MTSR is een praktijk voor specialistische fysiotherapie in Zuid-Limburg, een GGZ-instelling én een adviesbureau voor gezond werken en leven. Wij helpen uw patiënt met preventie, curatie, diagnostiek, advies, behandeling en nazorg en werken bij elke fase graag in goed overleg met u samen. Hier vindt u ons volledige aanbod.

Wilt u met ons kennismaken, of overleggen over een casus? Bel ons dan gerust, wij helpen u graag.

Overheid

Arbodienst, GGZ-instelling, praktijk en adviesbureau voor gezond werken en leven Als landelijke arbodienst, GGZ-instelling en multidisciplinair adviesbureau voor gezond werken en leven zet MTSR zich in voor het welzijn van mensen en organisaties.

We willen het functioneren van mensen in de breedste context van het woord optimaliseren. Dit doen wij door een beroep te doen op hun zelfredzaamheid, eigen verantwoordelijkheid en door mensen tegelijkertijd te empoweren hun gezondheid in eigen hand te nemen. Tenslotte zijn wij allemaal verantwoordelijk voor een betaalbare gezondheidszorg en een goed functionerende samenleving en economie. Onze aanpak is persoonlijk, waar nodig multidisciplinair, oorspronkelijk, onconventioneel en boven alles loyaal en onafhankelijk.

Werknemers die goed functioneren in fysiek, psychisch en psychosociaal opzicht zijn over het algemeen tevreden mensen. MTSR zet zich in voor werknemers, werkgevers en organisaties die hun welzijn nastreven. Ons doel daarbij is mensen de voldoening te geven dat zij kunnen deelnemen aan de maatschappij, in balans zijn in sociale contacten en in de relationele sfeer en optimaal kunnen bijdragen aan een efficiënte organisatie.

Wilt u ook met ons samenwerken aan deze doelen?

UWV
Inzetbare werknemers dragen bij aan onze samenleving Werknemers die goed inzetbaar zijn voor hun werkgever, zetten hun competenties en capaciteiten ook in voor de samenleving. Daar varen wij allemaal wel bij.MTSR combineert hiervoor een vernieuwende visie in zorgvraagstukken met een sterke persoonlijke betrokkenheid en een breed aanbod van diensten, waaronder psychodiagnostisch onderzoek. Vertrekkend vanuit de mens, willen we via bewustmaking en gedragsbeïnvloeding positieve veranderingen in bestaande patronen brengen, zowel van betrokkenen als van hun omgeving. Over onze (behandel)resultaten dragen wij op transparante wijze verantwoording af aan onze cliënten, betrokken relaties en aan de maatschappij.Wij overleggen graag met u over de beste behandeling van onze cliënten.