Vraag & antwoord

Vraag en antwoord helpen u snel op weg

Heeft u een vraag aan MTSR? Hieronder vindt u misschien al het antwoord. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan even contact met ons op, wij helpen u graag.


Algemeen

Hoe kan ik mij bij MTSR aanmelden voor een diagnose of behandeling?

U kunt zich via ons secretariaat aanmelden via telefoonnummer 046 436 3800, of via het aanmeldformulier onderaan deze pagina.

Heb ik een verwijzing van de huisarts nodig?

 • Voor door de zorgverzekeraar vergoede behandelingen hebben wij een schriftelijke verwijzing van een huisarts
  nodig. Dat mag ook een bedrijfsarts of specialist uit een ziekenhuis zijn. MTSR is een GGz-instelling. Let u er op
  dat u de juiste verwijzing krijgt.


 • Bij behandelingen voor eigen rekening heeft u geen verwijsbrief van uw huisarts nodig en in dat geval gaat
  er ook geen informatie naar uw zorgverzekeraar.

Hoe snel kan ik een afspraak maken met MTSR?

MTSR helpt u graag zo snel mogelijk en heeft geen wachtlijst of wachttijden. We kunnen de aanmeldprocedure direct opstarten als u ons de volgende zaken bezorgt:
 • de verwijzing van uw huisarts of bedrijfsarts;
 • de ingevulde akte van cessie;
 • een kopie van uw identiteitsbewijs.

Wat is een akte van cessie?

Een akte van cessie is een overeenkomst waardoor u de behandelingskosten niet hoeft voor te schieten. Uw zorgverzekeraar kan op basis van deze akte de factuur rechtstreeks aan MTSR betalen.

Kan ik zelf mijn psycholoog kiezen?

In de regel wordt u ingepland bij de psycholoog die het eerst ruimte in de agenda heeft. Daarbij maken wij wel onderscheid tussen de specialisaties van de psychologen: volwassenen en relaties. U kunt natuurlijk wel uw voorkeur aangeven, bijvoorbeeld dat u het liefst een vrouwelijke behandelaar wilt.

Hoe lang duurt een gesprek?

De meest effectieve behandelduur ligt bij individuele gesprekken tussen 30 en 40 minuten; de maximale uitloop is tot 45 minuten. Bij relatie- of gezinsgesprekken ligt dat tussen 60 en 80 minuten; de maximale uitloop is tot 90 minuten.

Ik woon in het buitenland; kan ik me bij jullie aanmelden?

Dat kan alleen indien u een Nederlandse basisverzekering heeft. Neem hierover vooraf contact op met uw zorgverzekeraar.

Vergoedingen voor particulieren

Wordt mijn behandeling vergoed?

Uw zorgverzekeraar vergoedt uw behandeling vanuit de basisverzekering als hij een contract met MTSR heeft. Er is geen maximum voor het aantal sessies per jaar. Heeft uw verzekeraar geen contract met MTSR? Dan vergoedt hij slechts een deel van het tarief aan MTSR. Voor het niet-vergoede deel ontvangt u GEEN factuur van MTSR (wij nemen dit voor onze eigen rekening).

Welke polis kan ik het beste nemen als ik een vergoeding wens voor behandelingen van MTSR?

Elke polis die zorg in de Generalistische Basis GGz en Specialistische GGZ volledig vergoedt en die geen onderscheid maakt tussen gecontracteerde en niet-gecontracteerde zorgaanbieders.

Mijn zorgverzekeraar geeft andere informatie dan jullie over de vergoeding.

De meest voorkomende fout die helpdeskmedewerkers van zorgverzekeraars maken is:
 • Als wij met de zorgverzekeraar geen contract hebben, vermeldt de medewerker ten onrechte dat uw behandeling bij ons niet vergoed wordt.

Als ik een afspraak te laat afzeg, moet ik dan kosten betalen?

Vanaf 2012 vergoedt uw zorgverzekeraar niet langer de kosten van het te laat afzeggen of het niet-nakomen van een afspraak. Bent u verhinderd voor een geplande afspraak, dan dient u ons dit minimaal 24 uur van tevoren te laten weten (het weekend niet meegerekend). Omdat wij tijd voor u reserveren, zijn wij genoodzaakt de kosten van een gemiste afspraak bij u in rekening te brengen, ongeacht uw reden. Overigens ontvangt u pas vanaf de derde keer dat u zonder tijdige afzegging niet verschijnt op een afspraak een factuur van € 50,-.

Moet ik als particulier een eigen bijdrage betalen voor behandelingen van MTSR?

Sinds 1 januari 2013 is de eigen bijdrage voor Specialistische GGz-zorg afgeschaft. U hoeft deze dus niet langer te betalen.

Worden behandelingen van MTSR uit mijn eigen risico betaald?

Uw eigen risico geldt voor het totaal van alle zorgkosten die u in een verzekeringsjaar maakt. Uw zorgverzekeraar kan de zorgkosten van MTSR daarom verrekenen met het nog beschikbare saldo van uw eigen risico. De hoogte van uw eigen risico hangt af van de overeenkomst die u met uw zorgverzekeraar heeft afgesloten en bedraagt in 2015 minimaal € 375,- voor personen van 18 jaar en ouder. Pas bij het afsluiten van uw behandeltraject bij MTSR, bekijkt de verzekeraar of u nog eigen risico over hebt uit het jaar waarin u gestart bent met het traject. Heeft u uw eigen risico in het startjaar al volledig verbruikt? Dan verrekent MTSR de kosten van uw behandeling direct met uw verzekeraar volgens de geldende verzekeringsregels. De behandelkosten worden dus niet verrekend met uw eigen risico van het daaropvolgende jaar.

Welke kosten moet ik voor mijn behandeling betalen als deze buiten de basisverzekering valt?

Vanaf 2013 wordt de behandeling voor aanpassingsstoornissen, relatieproblemen, studie- en werkproblemen in principe niet langer vergoed door de basisverzekering. Hierop gelden de volgende uitzonderingen:
 • Tarief individueel consult (45 min. behandeltijd en 15 min. indirecte tijd)
  • GZ-psycholoog BIG €105,-
  • Klinisch psycholoog BIG €125,-
 • Tarief relatieconsult: (90 min. behandeltijd en 30 min. indirecte tijd)
  • GZ-psycholoog BIG €160,-
  • Klinisch psycholoog BIG €190,-
  • Psychiater €190,-

Werkzaamheden van een psycholoog, die gericht zijn op gezondheidszorg, zijn vrijgesteld van BTW. Wilt u vooraf weten wat de kosten van een onderzoeks- of behandeltraject zijn? Dan maken wij graag eerst een offerte voor u. Neem vrijblijvend contact op als u hierover wilt afstemmen.

Kan ik bij MTSR ook terecht voor psychodiagnostisch onderzoek en wordt dit ook vergoed?

Bij MTSR kunt u niet alleen terecht voor behandeling, maar ook voor uitgebreid psychodiagnostisch onderzoek. De kosten hiervoor worden echter niet altijd volledig vergoed:
 • niveaubepalingen voor een beoogd schooltype;
 • geschiktheidsonderzoek voor bepaalde functies;
 • indicatiestellingen voor organisaties als CIZ.

Bij onverzekerde zorg maken wij – op basis van uw vraag - graag een offerte voor u van de te verwachten kosten. Voor een psychodiagnostisch onderzoek kunt u via telefoonnummer 046 436 3800 een afspraak maken via ons secretariaat. Daarnaast hebben wij een schriftelijke verwijzing van uw huisarts en een kopie van uw identiteitsbewijs nodig.

Klachten

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over bepaalde zaken. Deze klachten kunnen gaan over uw behandeling, over het personeel of over andere dingen. Indien u ontevreden bent over ons dan horen we dat graag. Dat biedt ons namelijk de gelegenheid om verbeteringen aan te brengen.

Hoe dien ik een klacht in?

Bij klachten kunt u het klachtenformulier aanvragen via [email protected]. U kunt het ingevulde formulier per post of per mail naar ons toesturen.